• ALC GRUP KİMYA ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini sağlar; gerekli kaynakları temin ederek sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz. Bu doğrultuda,
  • Ürün ve hizmetlerimizin müşteri şartlarına uygunluğu ve müşteri memnuniyetinin artırılması,
    Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara tam uyumun sağlanması,
  • Risk ve fırsatları değerlendirme bakış açısı ile iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların uygulanması,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, veri yönetimi ile dijital araç ve çözümleri de kullanarak iş süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite bilincinin artırılması, yönündeki ilke ve faaliyetlerimizi diğer yönetim sistemlerimiz ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.